TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TRƯỜNG TH, THCS & THPT CHU VĂN AN

 


Số:       /TB-CVA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                    Sơn La, ngày 17 tháng 6 năm 2017

 THÔNG BÁO

 KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2017 - 2018

 

          Hội đồng tuyển sinh Trường TH, THCS & THPT Chu Văn An thông báo Kết quả thi tuyển, Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 (đợt 1) và hướng dẫn thủ tục nhập học như sau:

 I. KẾT QUẢ THI TUYỂN VÀ DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2017 - 2018 (ĐỢT 1)

 Danh sách đăng tải trên website và tại bảng tin nhà trường

 II. THỦ TỤC NHẬP HỌC

 1. Hồ sơ nhập học

           a. Học bạ THCS (bản gốc);

           b. Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (Bản photo công chứng).

 2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ nhập học

           Nhà trường thu hồ sơ nhập học vào các ngày 26, 27, 28/6/2017 tại phòng 109 - Nhà C - Trường Đại học Tây Bắc.

  

Lưu ý:    - Nếu chưa có hồ sơ gốc, phụ huynh đến nhập học cho con em mình bằng hồ sơ công chứng (đã nộp khi đăng kí dự thi) và làm cam kết nhập học theo mẫu của Nhà trường (trên website: cva.utb.edu.vn);

                            - Mọi chi tiết liên hệ: 02123.789.818 - 02123.750.888

                            - Trong các ngày thu hồ sơ nhập học, Nhà trường sẽ giải quyết việc đăng ký ở bán trú, nội trú và đưa đón học sinh bằng ô tô.

 

Nơi nhận:

- Website Trường Đại học Tây Bắc;

- Website Trường TH, THCS & THPT Chu Văn An;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

HĐTS VÀO LỚP 10

 

 (Đã ký) 

 

ThS. Nguyễn Thanh Tùng